test1

Humlebæk Badminton Klub                                     

Grundkontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Gebyrer for fællestræning og deltagelse i særlige aktiviteter fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart.

Kontingentsatser, sæson 2018-19

                                    Aktivt medlemskab:

Grundkontingent, alle aktive        400 kr., halvårligt

Indmeldelsesgebyr                               0 kr.

Træningskontingent:

UNGDOMS afdeling (indtil 20 år)       100 kr., halvårligt

SENIOR afdeling (fra 20 år)               200 kr., halvårlig

VETERAN afdeling                             200 kr., halvårligt

MOTIONIST afdeling                          200 kr., halvårligt

Banekontingent pr. banetime:

1/1 Banetimeandel                          1000 kr., halvårligt

1/2 Banetimeandel                            500 kr., halvårligt

1/3 Banetimeandel                            333 kr. halvårligt

1/4 Banetimeandel                            250 kr., halvårligt

1/5 Banetimeandel                            200 kr., halvårligt

1/6 Banetimeandel                            166 kr. halvårligt 

1/8 Banetimeandel                            125 kr., halvårligt


Er banen aftalt for en 1/2 time halveres ovennævnte satser.


Banekontingentet pr. hel banetime 1.000 kr. eller pr. 1/2 banetime 500 kr. kan frit aftales fordelt på dem, der lejer banen.

Andre kan deltage på banen, blot de er medlemmer af HBK. I enkelte tilfælde kan ikke medlemmer deltage på banen som gæst. 

Sæsonen for banetimer starter LØRDAG 1/9 2018 og slutter TIRSDAG 30/4 2019. Der spilles ikke mellem jul og nytår.


Kontingent for halvåret EFTERÅR 2018 opkræves til betaling i august 2018.

Kontingent for halvåret FORÅR 2019 opkræves til betaling i januar 2019.


Nye medlemmer opkræves første gang, når indmeldelse er på plads.

Indmeldelsesgebyr:  0 kr.

                                    Passivt medlemskab:

Passivt medlemskab  250 kr., årligt
Kontingent for passivt medlemskab opkræves til betaling i august 2018.

                                Deltagelse i særlige aktiviteter

Hvis du vil se tilskud til deltagelse i individuelle turneringer og større gruppearrangementer kan du klikke her 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Seneste ændringer:

Grundkontingent, senest ændret på generalforsamling den 2. maj 2016)

Træningskontingent, senest ændret af Bestyrelsen den 27. juni 2013)

Banekontingent, senest ændret af Bestyrelsen den 10. juni 2014)

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies