test1

Deltagelse i turneringer og sommerlejre

Åbne turneringer

Du skal selv foretage tilmelding til individuelle åbne turneringer. Tilmeldingen til de åbne turneringer sker via www.badmintonpeople.dk  Se www.badmintonpeople.dk/Info/Guide/GettingStarted/ hvis du ikke har en brugerprofil.

Ved tilmeldingen skal du (dine forældre) betale et turneringsindskud ved brug af et betalingskort eller et kreditkort. Bilag for betalingen gemmes og sendes som scannede dokumenter ved mail til klubbens kasserer rie@palling.dkeller som alm. post til Anne Marie Palling, Violvej 21, 3050 Humlebæk til refusion jf. nedennævnte tilskudsregler. Husk at oplyse dit regnr. og kontonummer.

Øvrige arrangementer

Deltagelse i LDM, LM, DM samt sommerlejre aftales med spilleudvalgene, som også fastlægger transport m.v. til arrangementerne. HBK yder tilskud jf.nedennævnte regler. Der skal i videst muligt omfang aftales samkørsel.

Ved medlemmers deltagelse i AllEngland og VM kan ansøgning om klubtilskud sendes til HBK's bestyrelse (formanden).


Tilskud fra HBK

Fra 1. august 2015 yder klubben nedennævnte tilskud til medlemmers deltagelse i turneringer. Tilskuddene er pr. sæson pr. person.


UNGDOM(til og med U19)


Åbne turneringer inkl. LDM
-
deltagerindskud for de første 3 turneringer refunderes fuldt ud
- ved deltagelse i flere åbne turneringer refunderes
deltagerindskud,så der er en egenbetaling på 150 kr. pr. turnering

Øvrige turneringer (LM og DM individuelt og for hold)

-HBK betaler indskud og transportudgift,så der er en egenbetaling på 300 kr. pr. turnering

-HBK betaler ledergebyr for max. 2 ledere.

Sommerlejre

-HBK betaler halvdelen af deltagerudgiften(max.750 kr.) for deltagelse i sommerlejre.


SENIOR


Individuelle åbne turneringer inkl. LDM
-
deltagergebyr refunderes for de første 5 turneringer
- herefter er der fuld egenbetaling


Øvrige turneringer (LM og DM individuelt og for hold)

HBK betaler deltagergebyr og transportudgift,så der er en egenbetaling på 300 kr.pr. arrangement.

VETERAN/MOTIONIST


Individuelle åbne turneringer inkl. LDM
-
deltagergebyr refunderes for de første 2 turneringer
- herefter er der fuld egenbetaling

Øvrige turneringer (LM og DM individuelt og for hold)

HBKbetaler et tilskud på op til halvdelen af turens udgift ved transport, dog max.500 kr. pr. arrangement.

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies