test1
  
Generalforsamling 4. maj 2015 kl. 19.30
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 19-04-2015 09:22:26
Kategori: Forside
     
Ved mail til klubbens medlemmer og opslag i hallerne er den 18. april 2015 foretaget nedennævnte indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Humlebæk Badminton Klub indkalder herved til ordinær generalforsamling i

Humlebæk Hallens Cafe

mandag 4. maj 2015 kl. 19.30


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode

 3. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af suppleant

 8. Valg af revisor

 9. Valg af ungdomsudvalg

 10. Valg af seniorudvalg

 11. Valg af veteranudvalg

 12. Valg af motionistudvalg

 13. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 3 dage før

generalforsamlingen.


Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og udvalg:

Formand:

Lars Hellesen (på valg)

Næstformand:

Christian Hjortholm Steffensen (på valg)

(Udtrådt i valgperioden)

Kasserer:

Kurt Skov

Kasserer:

Anne Marie Palling (på valg)

Bestyrelsesmedlem:

Michael Bøje Andersen (på valg)

Suppleant:

Søren Nilausen (på valg) 

Revisor:

Helge Andersen (på valg)

Ungdomsudvalg:

Jens Honoré (på valg)

Mads Aagesen (på valg)

Pia Hinge Pedersen (på valg)


Seniorudvalg:

Peter la Cour (på valg)

Christina Lund Christophersen (på valg)

Jacob Ryholt Schmidt (på valg)


Veteranudvalg:

Lisbeth la Cour (på valg)

Tonny Lillholm (på valg)

Morten Wichmann (på valg)


Motionistudvalg:

Jesper Erland Jensen (på valg)


Bestyrelsen vil stille forslag til de poster, der er på valg 

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies