test1
  
Generalforsamling - Ny formand for HBK
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 09-05-2015 21:38:12
Kategori: Forside
     

Humlebæk Badminton Klub afholdt mandag 4. maj 2015 ordinær generalforsamling i Humlebæk Hallens Cafe.

Formand Lars Hellesen og udvalgsformændene aflagde beretning om klubbens virksomhed for den forløbne periode. Beretningerne blev alle vedtaget af generalforsamlingen.

Kasserer Kurt Skov fremlagde årsregnskab for 2015 med budget for 2016. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet (grundkontingentet på 325 kr. pr. halvår) fastsat uændret i den kommende sæson 2015/16. Den ny bestyrelse tager stilling til, om trænings- og banetimegebyrer skal ændres i den nye sæson. Budgettet for 2016 er baseret på uændrede satser.

Ved valgene til Bestyrelsen valgte Generalforsamlingen Henrik Palling som ny formand efter Lars Hellesen, der ikke genopstillede.

Henrik Palling og Lars Hellesen


Lars blev takket for godt arbejde i Bestyrelsen (2 år som næstformand og 3 år som formand).


Michael Bøje Andersen blev valgt som ny næstformand efter Christian Steffensen, og Søren Nilausen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Som suppleant til Bestyrelsen valgtes Marianne Nielsen. Som revisor genvalgtes Helge Andersen.

Lene Palling blev valgt til Seniorudvalget efter Christina Lund Christophersen, som ikke modtog genvalg. Tak til Christina for rigtig mange års stort arbejde i spilleudvalgene.

Kurt Skov blev valgt som årets medlem på baggrund af arbejdet med klubbens hjemmeside. Kurt takkede Bestyrelsen for valget og udvalgenes nyhedsredaktører for samarbejdet og deres arbejde med at opdatere nyhederne.

Christina Lund uddelte kampnåle til tilstedeværende spillere, som i sæsonen havde passeret et rundt antal holdkampe for klubben.

Som topscorer modtog Kristian Høegsberg en nål for imponerende 1300 holdkampe for klubben.

Tillykke Kristian 

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies