test1
  
Kommunen vil lukke. Humlebæk-hallen senest 31/12-2015
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Henrik Palling
Dato: 04-09-2015 10:08:37
Kategori: Forside
     
Kære medlem!
I forbindelse med åbningen af Humlebæk Idrætscenter har man desværre ikke fået driftøkonomien på plads. Det betyder at man mangler 1.2 mio kroner. For at dække dette har man foreslået at lukke Humlebæk-hallen. Som begrundelse har man valgt at sige at hallen er i meget dårlig stand. Den er nærmest livsfarlig at opholde sig i. Men det har absolut ikke hold i de rapporter som kommunen selv har fået udarbejdet i juli 2015.
Vi har intet fået at vide. Det skulle luskes ned over os som en tyv om natten. I dyb kontrast med kommunens egen vision om tæt dialog og åbenhed.
På tirsdag skal plan og miljø udvalget tage stilling til en lukning af hallen senest 31/12 2015. Forvaltningen forestiller sig at HBK´s aktiviteter kan lægges i Baunebjerghallen og i et samarbejde med de omkring liggende badmintonklubber i Nivå og Fredensborg. Det kan ikke lade sig gøre og vil i værste fald betyde lukning af klubben.
Det vil naturligvis også have stor betydning for skolen, som vil blive nødsaget til at henlægge deres aktiviteter såvel den obligatoriske idrætsundervisning som bevægelsen i undervisningen til andre lokaliteter med dertil hørende transport.
Vi fra bestyrelsen vil gøre alt hvad vi kan for at dette ikke bliver beslutningen. Derfor har vi brug for al den støtte og den kreativitet vi ved der ligger ude hos Jer medlemmer. Alle kommentarer og gode forslag, man måtte have vil blive modtaget med stor glæde, så vi sammen kan stå mod dette forslag. Har man et bud opfordres man til melde sig under fanerne til mig
 
Med venlig hilsen
 
Henrik Palling
formand
Humlebæk Badminton Klub
49 19 05 05
 
VI GI`R OS ALDRIG


 

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies