test1
  
Generalforsamling 2. maj 2016 kl. 19.30
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 15-04-2016 14:05:55
Kategori: Forside
     

Humlebæk Badminton Klub indkalder herved til ordinær generalforsamling i Humlebæk

Hallens Cafeteria mandag 2. maj 2016 kl. 19.30


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode

 3. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af suppleant

 8. Valg af revisor

 9. Valg af ungdomsudvalg

 10. Valg af seniorudvalg

 11. Valg af veteranudvalg

 12. Valg af motionistudvalg

 13. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 3 dage før  

generalforsamlingen.


Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og udvalg:


Formand: Henrik Palling (ikke på valg)

Næstformand: Michael Bøje Andersen (på valg)

Kasserer: Kurt Skov (på valg)

Kasserer: Anne Marie Palling (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem: Søren Nilausen (på valg)

Suppleant: Marianne Nielsen (på valg) 

Revisor: Helge Andersen (på valg)

Ungdomsudvalg:

Jens Honoré (på valg)

Mads Aagesen (på valg)

Pia Hinge Pedersen (på valg)


Seniorudvalg:

Peter la Cour (på valg)

Lene Palling (på valg)

Jacob Ryholt Schmidt (på valg)


Veteranudvalg:

Lisbeth la Cour (på valg)

Tonny Lillholm (på valg)

Morten Wichmann (på valg)


Motionistudvalg:

Jesper Erland Jensen (på valg)


Bestyrelsen vil stille forslag til de poster, der er på valg 

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies