test1
  
Generalforsamling 2017 i HBK
Klub: Humlebæk Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 30-05-2017 08:41:29
Kategori: Forside
     

Mandag 8. maj 2017 afholdt Humlebæk Badminton Klub ordinær generalforsamling i Humlebæk Hallens Cafeteria.

Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes Henrrik Wiboltt enstemmigt som dirigent.

Formand Henrik Palling og udvalgsformændene aflagde herefter beretning om klubbens virksomhed for den forløbne periode. Den samlede beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

Kasserer Kristian Høegsberg fremlagde og gennemgik årsregnskabet for 2016 med budget for 2017. Årsregnskabet 2016 indeholder et større underskud end budgettet. Dette forklaredes med mindre sponsorindtægter, mindre tilskud fra kommunen samt reparation af boldskab. Ros fra Kristian til Rie for stort strykke arbejde i sæsonen. Også ros til Kurt og Inge for deres hjælp. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Efter indstilling fra kassererne og resten af bestyrelsen blev kontingentet fastsat uændret i den kommende sæson.

Ved valgene til ny bestyrelse blev Pia Hinge Pedersen valgt som ny ungdomsformand i stedet for Jens Honoré, som ikke genopstillede. Lene Palling blev valgt som ny seniorformand i stedet for Peter La Cour, som ikke genopstillede. Øvrige bestyrelsesmedlemmer der var på valg genvalgtes.

Lars La Cour blev valgt som suppleant til bestyrelsen.og Helge Andersen blev genvalgt som revisor. Carsten Højby Rasmussen blev valgt som nyt medlem af ungdomsudvalget, Mads Højlyng som nyt medlem af seniorudvalget og Henrik Krejlund som nyt medlem af veteranudvalget.

Christina Lund uddelte kampnåle til spillere, der i de sidste 2 sæsoner havde passeret et rundt antal kampe for klubben. Christina takkede Bjarne for stor hjælp med optælling af kampe. Bjarne Jensen blev valgt som Årets medlem. Henrik Palling uddelte pokalen til Bjarne. Henrik begrundede valget med den store indsats og hjælpsomhed, som Bjarne lægger for dagen i klubben. Henrik fortalte, at HBK kommer på Facebook til næste sæson som supplement til hjemmesiden. Sommerløb og cykling starter 10. maj. Det vil være hver mandag og onsdag kl. 18.30. Sommer badminton vil være hver torsdag fra kl. 18.00-20.00 med start 18. maj.

Henrik takkede Jens Honoré for hans indsats gennem flere år i ungdomsudvalget og Iad og Michael fra cafeteriet for deres indsats og godt samarbejde. 

 

Her finder du os

Humlebæk Badminton Klub
Gl. Strandvej 130 B
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 05 80
Cookies